Op 1 januari werd Europa geconfronteerd met de Brexit. E.F.S. importeert al ruim 20 jaar verschillende zalmoliën en zalmeiwit uit Groot-Brittannië. Met het verlaten van de EU wordt het Verenigd Koninkrijk gezien als derde land en zijn alle standaard Europese importprocedures van kracht. Dat het akkoord voor een nieuw partnerschap tussen EU en Verenigd Koninkrijk pas op 24 december 2020 werd bereikt, resulteerde in een zeer korte voorbereidingstijd op de Brexit. Dit zorgde in het eerste kwartaal voor veel issues bij alle betrokken partijen, zo ook bij E.F.S. Zowat alle denkbare en ondenkbare kwesties en anekdotes zijn de revue gepasseerd. Gelukkig hebben we, mede door het vele geduld en begrip van onze relaties, hier veel lering uit kunnen trekken en verloopt de import van de Schotse olie inmiddels weer relatief soepel.

Prijsontwikkelingen

Op dit moment wordt er op de wereldmarkt een daling waargenomen in de visolieprijzen. Deze daling ziet E.F.S. terug. Ondanks Covid-19 wordt er voldoende vis geslacht en is er voldoende voorraad beschikbaar. Daarnaast zijn de quota in Zuid-Amerika vrij ruim en wordt er voldoende vis gevangen. Dit zorgt voor voldoende wereldvoorraad.

Door de Brexit en de inklaringsplicht bij de Nederlandse autoriteiten zijn de inklaringskosten voor de Schotse zalmolie en E.F.S. Schotse visolie hoger dan voorheen. Hierdoor is het voordeel van de waargenomen daling van de Schotse zalm-/visolieprijzen voor E.F.S. haar afnemers niet direct merkbaar.

Indien u vragen heeft over de Brexit contacteer het E.F.S. sales team.