Versie: 29 april 2020


E.F.S.-Holland B.V. hecht waarde aan de manier waarop persoonlijke gegevens verzameld en verwerkt worden ter bescherming van uw privacy. Wij attenderen u erop dat E.F.S.-Holland B.V. de persoonsgegevens die u ons verstrekt zal verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten, partijen bij wie wij goederen en/of diensten inkopen als personen die ons terrein betreden. E.F.S.-Holland B.V. houdt zich hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verzameling van persoonsgegevens

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst. Deze gegevens worden onder andere verzameld op onze website(s) door middel van verschillende formulieren waaronder maar niet beperkt tot het contactformulier en het inschrijfformulier voor de nieuwsbrief. Daarnaast maakt E.F.S.-Holland B.V. gebruik van cookies om optimale functionaliteit van onze website(s) te waarborgen voor haar bezoekers.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst. Deze gegevens worden onder andere verzameld door middel van verschillende formulieren waaronder maar niet beperkt tot het contactformulier en het inschrijfformulier voor de nieuwsbrief.

Het terrein van E.F.S.-Holland B.V. is voorzien van duidelijk zichtbaar geplaatste camera’s met het doel de veiligheid van onze werknemers, klanten en eigendommen te beschermen. Wij attenderen u erop dat u bij het betreden van ons terrein wordt gefilmd. Deze beelden worden, indien noodzakelijk, enkel ingezien door vooraf aangewezen personen uit de directie.

Het is niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt heeft dit effect op de uitvoerbaarheid van eerdergenoemde werkzaamheden.

Beveiliging

E.F.S.-Holland B.V neemt verschillende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Technische maatregelen waaronder maar niet bepekt tot gebruik te maken van firewalls, veilige servers en systemen die voldoen aan standaarden voor informatiebeveiliging. Organisatorische maatregelen waaronder maar niet beperkt tot het inventariseren van werknemers die toegang hebben tot verschillende persoonsgegevens.

Doorgifte van goederen

E.F.S.-Holland B.V. verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening/de overeenkomst, of wanneer E.F.S.-Holland B.V. hiertoe wettelijk verplicht is. Externe partijen die uw persoonsgegevens verwerken doen dit uitsluitend op de vooraf voorschreven manier waar beide partijen overeenstemming over hebben bereikt. In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren.

Bewaartermijn

E.F.S.-Holland B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om u een goede en zorgvuldige dienstverlening te kunnen bieden. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze zorgvuldig verwijderd.

Verzoek om inzage, correctie en verwijdering

U heeft het recht om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om uw persoonsgegevens aan te vullen of om onjuistheden te wijzigen. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens bij ons te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot E.F.S-Holland B.V. (Textielweg 14, 4104 AM, Culemborg, Nederland), +31 (0) 345 53 5498, info@efs-holland.nl).