S-Pro™ 37 is vloeibaar gehydrolyseerd zalmeiwit met 37% ruw eiwit en wordt geproduceerd uit de bijproducten van gekweekte Noorse zalmen. S-Pro™ 37 in petfood kent verschillende nutritionele en functionele voordelen, zoals een hoge verteerbaarheid, smakelijkheid, hardheid en slijtvastheid. Om de invloed van S-Pro™ 37 op de slijtvastheid en hardheid van kattenvoeding te testen is een proef uitgevoerd.

Het controlevoer bevatte 20% verse zalm. In het testvoer werd dit vervangen door S-Pro™ 37. De slijtvastheid is bepaald middels de Quicktest en de Kempinktest.

Controlevoer Testvoer met S-Pro 37
Hardheid (N) 52,3 ± 6,0 44,1 ± 6,4
Slijtvastheid (%)
Quicktest 95,1 97,8
Kempinktest 94,0 96,0

Tabel 1. Gemeten brokkwaliteit van controle- en testvoer.

De bovenstaande tabel laat zien dat het voer met S-Pro™ 37 een hogere slijtvastheid heeft bij zowel de Quicktest als de Kempinktest. De hardheid van kattenvoer met S-Pro™ 37 is significant lager dan van het controlevoer (P<0,01).

Kortom de toevoeging van S-Pro™ 37 heeft een positieve invloed op de brokkwaliteit

Meer weten? Contacteer het E.F.S. team.