Zalmolie is een veelgebruikte olie die voor 99% afkomstig is van gekweekte zalmen. De aanwezige omega-3 vetzuren hebben positieve gezondheidseffecten. In de detailhandel is, op enkele leveranciers na, alleen gekweekte zalm beschikbaar. Deze voldoet aan zeer strenge regelgeving.

Om te blijven voorzien in de vraag van zalm is men zalmen gaan kweken. De laatste decennia zijn de productie en consumptie van gekweekte zalm gestegen; daarnaast groeit de vraag naar zalm nog steeds en zal naar verwachting de productie van zalmen verder stijgen. Zalmen worden o.a. in Schotland, Chili, Scandinavische landen en de Baltische staten gekweekt.

Door de jaren heen is het dieet van de zalm veranderd door de verminderde beschikbaarheid van vismeel/olie. Eén van de verklaringen hiervoor zijn de duurzamere vismethoden. Hierdoor krijgt de zalm als energie en eiwitbron meer plantaardige voedsel. Schotland is het enige land waar nog verplicht een aandeel vismeel in het rantsoen wordt toegepast.

Momenteel vindt veel onderzoek plaats naar alternatieven om de kwaliteit van de zalm te verbeteren en te garanderen zonder hierbij de duurzaamheid uit het oog te verliezen. Zo biedt de natuur vele alternatieven voor energie en eiwit, zoals algen, insecten en gisten. Deze zijn in sommige gevallen nog niet rijp voor grootschalige toepassing.

Wel wordt verwacht dat deze alternatieven een positief effect krijgen op de vetzuursamenstelling van zalmolie.