E.F.S. is altijd in ontwikkeling! Dit houdt in dat we continu op zoek zijn naar innoverende kennis over onze producten. Met deze gedachte is gekeken naar de hittestabiliteit van het product Tox-Aid®, ons mycotoxinen deactiverende product. Recent onderzoek laat zien dat de enzymactiviteit van Tox-Aid® bij een korte hittebehandeling van een hoge temperatuur (100°C) minimaal beïnvloed wordt.

Bij een conditioneerproces (min. 75°C) is er normaal gesproken 30-40 seconden nodig om de kern van de voedingspartikels te bereiken. Bij dit onderzoek is de enzymactiviteit van Tox-Aid® gemeten na blootstelling van verschillende temperaturen bij verschillende tijdspannen. Tot een temperatuur van 85°C werd er weinig tot geen effect op enzymactiviteit waargenomen. Bij temperaturen >85°C bij een langere tijdspanne zal de enzymactiviteit van Tox-Aid® afnemen.

Hieruit kan geconcludeerd worden dat de gemiddelde temperatuur, die toegepast wordt bij een algemeen productieproces, geen invloed zal hebben op de enzymactiviteit en daarmee de werking van Tox-Aid®.

Meer weten? Contacteer het E.F.S. team.