Nutritionele en functionele eigenschappen van vloeibaar zalmeiwit in petfood

E.F.S. heeft sinds kort S-Pro 37, een gehydrolyseerd vloeibaar zalmeiwit met 37% eiwit, in haar portfolio opgenomen. Inzet van S-Pro 37 in petfood kent verschillende nutritionele en functionele voordelen.

S-Pro 37 wordt geproduceerd uit de bijproducten en trimmings van gekweekte Noorse Atlantische zalmen. Middels hydrolyse worden de eiwitketens in visbijproducten, zoals organen of trimmings, verkleind en worden de nutritionele eigenschappen van zalmeiwit verhoogd. In S-Pro vindt dit proces enkel plaats met behulp van natuurlijk aanwezige (verterings)enzymen.

Zalmhydrolysaat kan zowel om zijn nutritionele als functionele eigenschappen in petfood worden ingezet.

Eerst zal worden ingegaan op de nutritionele eigenschappen van S-Pro.

Nutritionele eigenschappen

Verteerbaarheid

Door het hydrolyseproces is ongeveer 90% van het eiwit, bestaande uit kleine moleculaire eiwitten en vrije aminozuren, wateroplosbaar. Deze fractie kan eenvoudig worden geabsorbeerd door de darmwand. S-Pro heeft dan ook een hoge verteerbaarheid. De gemeten in vitro ileale verteerbaarheid ligt tussen de 98 en 100%. Door de korte eiwitketens in S-Pro (80% < 1000 Da) zal er minder snel een allergische reactie worden geïnduceerd in het dier. Hierdoor kan S-Pro ook worden ingezet in hypoallergene voeders.

Smakelijkheid

De gehydrolyseerde eiwitten en aminozuren aanwezig in vishydrolysaten, zoals S-Pro, verhogen de smakelijkheid van honden- en kattenvoer. Dit effect is met name toe te schrijven aan het hoge aandeel van het aminozuur glutaminezuur. E.F.S. heeft recentelijk een acceptatieproef met katten afgerond. Hieruit kwam naar voren dat toevoeging van S-Pro 37 een zeer positief effect heeft op zowel de voederconsumptie als -acceptatie.

Immuunsysteem

De aanwezigheid van een combinatie van nucleotiden, het aminozuur glutaminezuur en omega-3 vetzuren in de S-Pro ondersteunen het immuunsysteem door de ontstekingsremmende werking. Daarnaast verlaagt het oxidatieve stress, doordat S-Pro bioactieve eiwitten bevat met o.a. een antioxiderende activiteit.

Functionele eigenschappen

Naast bovengenoemde nutritionele voordelen, kent de inzet van S-Pro in petfood ook technische voordelen.

Hardheid & slijtvastheid

Hardheid en slijtvastheid zijn belangrijke kwaliteitsparamaters in petfood. Om het effect van S-Pro 37 op de hardheid en slijtvastheid in voeders mede te bepalen zijn twee proefvoeders geproduceerd. In het testvoer is het vismeel (12%) vervangen door 10% S-Pro 37. In de extruder is bij het controlevoer 18 kg/uur water toegevoegd en bij het testvoer 12 kg/uur. De slijtvastheid is bepaald middels de Doristest. Onderstaand een overzicht van de resultaten.

Hardheid Doris Doris Doris Doris Proceswater
(>8,0 mm) (8-5,6 mm) (5,6-2,6 mm) (<2,6 mm)
Eenheid N % % % % g/kg extrudaat
Controlevoer 159,3 ± 6,8 90,0 ± 2,0 6,0 ± 1,6 1,5 ± 0,3 2,4 ± 0,2 265 ± 3,6
Voer met 10% S-Pro 212,2 ± 6,6 97,9 ± 0,3 0,6 ± 0,1 0,2 ± 0,1 1,3 ± 0,1 231 ± 6,1
P-waarde <0,001 0,002 0,004 0,002 <0,001 0,001

Tabel 1. Kwaliteitsparameters van het controle- en testvoer.

Bovenstaande tabel laat zien dat de hardheid en slijtvastheid van het voer significant verbeteren door de toevoeging van S-Pro 37.

Dit zorgt ervoor dat de stoffractie in het testvoer lager is.

Plasticizer

Naast een bindend effect heeft S-Pro 37 ook een ‘plastificerend effect’. Dit houdt in dat er tijdens het extrusieproces minder water toegevoegd hoeft te worden. Hierdoor is er minder energie benodigd tijdens het droogproces. Bovenstaande tabel laat zien dat de kwaliteitsparameters verbeteren met de toevoeging van 10% vloeibaar zalmhydrolysaat.

Kortom, de toevoeging van S-Pro 37 in petfood kent vele voordelen!

Meer vragen? Contacteer het E.F.S.-team.