Het nieuwe kabinet is nog niet gevormd of nu al tekenen donkere wolken zich af boven agrarisch Nederland.
Koppen in het nieuws zoals “Krimp Veestapel onontkoombaar (De Volkskrant)”, “Brussel steekt Miljarden in Bio-Landbouw (De Boerderij)” in combinatie met tendentieuze actualiteiten programma’s (Zembla “Uitgeputte Bodem”), lijken in deze richting te wijzen. Als dit de richting wordt, dan moeten wij volgen en zorgen vooraan te blijven staan.
Emotie regeert momenteel weer boven ratio. Het is echter belangrijk dat wij de sector positief blijven promoten. Blijf bij interviews bij de feiten en laat je niet verleiden tot emotionele uitspraken. Wees trots op onze sector!
Laat zien wat er al bereikt is en toon de inspanningen die nu gedaan worden door alle schakels om een gezonde agrarische sector te behouden in Nederland. Innovatie, verduurzaming en aandacht voor milieu kunnen hand in hand gaan om de doelstellingen van 2030 te halen.

Er liggen voldoende kansen met focus op de toekomst. E.F.S. bestaat deze maand 25 jaar en wij zijn vastbesloten er nog minimaal 25 jaar aan vast te knopen.

Bert van Bremen