Op 28 maart 1996 werd Euro Feed Services (E.F.S.) voor de eerste keer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Één van de essentiële pijlers van ons bedrijf wordt gevormd door een langetermijnvisie. Dit bleek destijds ook al uit het feit dat het nog een jaar aan voorbereiding kostte om actief van start te kunnen gaan. Investeren in de toekomst vraagt nu eenmaal goede voorbereiding. Dit loopt als een rode draad door het bedrijf.

Snelle handel past niet bij ons. Zowel met leveranciers als met afnemers hebben wij langdurige relaties opgebouwd die vaak verder gaan dan het puur zakelijke. Het menselijke en sociale aspect proberen wij nooit uit het oog te verliezen.

Binnen ons team is er plaats voor een open mind met een gezonde knipoog naar elkaars zwakheden. Met plezier kunnen (samen)werken levert veel op en vormt de basis van een gezond bedrijf.

Nu, na 25 jaar, kunnen wij zeggen dat deze visie voor ons positief heeft uitgepakt en wij een stevig fundament hebben gebouwd voor de volgende 25 jaar. Ik ben er dan ook trots op te kunnen zeggen dat wij dit met het hele team samen hebben weten te verwezenlijken.

Wij kunnen niet in een glazen bol kijken maar ons wel voorbereiden op een toekomst waarin de agrarische sector een andere positie in de maatschappij en de politiek zal krijgen dan de positie die de sector 25 jaar geleden had.

Door goede contacten en juiste voorlichting naar alle geledingen van de maatschappij (politiek, onderwijs, media, NGO’s etc.) zal er ook in 2050 plaats zijn voor vele bedrijven in een gezond landbouwklimaat.

Op naar 2050!

Bert van Bremen
mei, 2021