ME-PRO® Platinum is een microbieel behandeld product dat geproduceerd is met GMO-vrije sojaschilfers. Door het speciale productieproces (fermentatie) wordt enerzijds het eiwitgehalte en eiwitverteerbaarheid verhoogd en anderzijds worden de anti-nutritionele stoffen substantieel verlaagd. Dit in tegenstelling tot andere sojaconcentraten (SPC’s) die vaak alleen met behulp van enzymen of met alcohol behandeld worden. In deze nieuwsbrief zullen wij verder ingaan op de werking van anti-nutritionele factoren (ANF’s) en de aanwezigheid hiervan in sojaproducten ten opzichte van ons product ME-PRO® Platinum!

Aanwezigheid van ANF’s in soja producten

ANF’s komen voort uit de secundaire stofwisseling van planten en komen zodoende in veel voedermiddelen voor, waaronder soja. In planten spelen ANF’s onder andere een rol in de groeiregulatie, bij de vorming van kleur- en geurstoffen en bij de bescherming tegen schadelijke organismen. Een verhoogde opname van ANF’s kan vooral bij eenmagige dieren problematische gevolgen hebben. Zo kan dit bijvoorbeeld leiden tot een verlaagde voeropname en verminderde productieresultaten. Bovendien kunnen ANF’s zorgen voor een verlaging van de verteerbaarheid van voedingsmiddelen en storingen in de stofwisseling. Hieronder zal dieper ingegaan worden op de 2 meest relevante ANF’s in sojaproducten, namelijk trypsineremmer en fytinezuur.

Trypsineremmer

De belangrijkste anti-nutritionele factor in sojaproducten is trypsineremmer. Sojabonen bevatten proteaseremmers die specifiek de werking van het eiwitsplitsende verteringsenzym trypsine remmen én die zowel de werking van trypsine als chymotrypsine remmen. Deze lichaamseigen enzymen splitsen in het verteringsproces eiwitten in peptiden en aminozuren. Door remming van deze enzymen wordt de eiwitvertering ernstig verstoord. Rauwe sojabonen en onbehandelde sojaschilfers kunnen tot meer dan 25 mg trypsineremmers per gram product bevatten! Verhitting van het product zorgt ervoor dat het grootste deel van de hittegevoelige trypsineremmers gedeactiveerd worden. Dit is onder andere van belang bij het gebruik van soja in de voeding van jonge dieren. In ME-PRO® Platinum zijn er geen trypsineremmers aantoonbaar (zie Tabel 1) en dit product is dan ook uitermate geschikt voor gebruik in de voeding van jonge dieren.

Fytinezuur

Fosfor wordt door veel planten opgeslagen in de vorm van fytinezuur. Doordat eenmagige dieren het enzym fytase missen, kan fosfor in de vorm van fytaat niet opgenomen worden. Bovendien bindt fytinezuur ook diverse andere mineralen zoals calcium, ijzer, magnesium en zink. Deze verbindingen zijn niet oplosbaar en kunnen niet vanuit de darm geabsorbeerd worden. Daarnaast kan de eiwitvertering in het dier verslechteren, doordat fytinezuur ook eiwitten kan binden wat voor slecht oplosbare complexen zorgt. Het gehalte aan fytinezuur in ME-PRO® Platinum is in vergelijking met andere SPC’s sterk gereduceerd (zie Tabel 1).

Tabel 1. Concentratie trypsineremmer en fytinezuur (mg/g product) in ME-PRO® Platinum en andere SPC’s

Trypsineremmer Fytinezuur
ME-PRO® Platinum Niet aantoonbaar 0,8
Alcohol geëxtraheerd SPC* 2 – 3 6,0

*van Eys et al. (2004)

E.F.S. is distributeur van het product ME-PRO® Platinum! Wilt u graag meer weten over dit product? Contacteer dan het E.F.S.-team.