In onze nieuwsbrief van maart waren we nog vol goede moed over een spoedig einde van de “Crisis”. Helaas, na 9 maanden moeten we constateren dat we er nog volop in zitten. De afgelopen tijd heeft ons wel de verschillende kanten van bedrijven en eigenschappen van mensen doen leren kennen. Elk bedrijf, elk mens gaat op zijn of haar manier om met deze uitzonderlijke situatie.

Wij mogen ons gelukkig prijzen in een sector werkzaam te zijn, die nog weinig te lijden heeft van alle restricties. Natuurlijk moeten we thuiswerken, mogen we geen klanten bezoeken, niet reizen etc. maar het heeft ons ook geleerd om op een creatieve manier contacten te blijven onderhouden middels communicatietools zoals o.a. Teams, Zoom en Skype.

Ook hebben we zaken kunnen oppakken die zijn blijven liggen. Zo hebben we binnen ons team o.a. taalcursussen versneld gevolgd en commerciële trainingen doorgepakt. Daarnaast hebben we nieuwe producten en concepten uitgediept.

Zoals Winston Churchill al zei “never waste a good crisis”.

Wij zijn klaar om het nieuwe jaar in te gaan. Ons team is uitgebreid, nieuwe uitdagingen staan klaar en in 2021 bestaat E.F.S. 25 jaar. Alle redenen om er in het Nieuwe Jaar weer volop tegenaan te gaan.

Ik wil iedereen, die afgelopen jaar heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van ons bedrijf, bedanken en rest mij alleen nog relaties, kennissen en collega’s een goed, maar vooral gezond uiteinde toe te wensen.

Bert van Bremen