S-Pro™ is een gehydrolyseerd zalmeiwit dat wordt geproduceerd uit verse bijproducten van slachterijen die gekweekte Noorse Atlantische zalmen verwerken voor humane consumptie. S-Pro™ is een voedermiddel en inzetbaar voor alle diersoorten behalve rundvee. De in vitro ileale verteerbaarheid ligt tussen 98-100%.

Onderzoek heeft aangetoond dat de toevoeging van S-Pro™ aan het rantsoen van varkens resulteert in een hogere voeropname en hogere dagelijkse groei.

Hierbij werd het effect van S-Pro™ op de gezondheidsparameters van varkens vergeleken met soja-eiwitconcentraat, vismeel en combinaties hiervan. Tijdens deze proef zijn 100 varkens gedurende vier weken ad libitum gevoerd met vijf verschillende proefvoeders. De voeropname, mestscore en gezondheidsstatus werden dagelijks gemeten en geregistreerd.

Resultaten

Varkens die een rantsoen met S-Pro™ of een combinatie van S-Pro™ vismeel ontvingen, aten 12-14% meer (P <0,03) dan varkens die voer met het soja-eiwitconcentraat kregen. De groei was 9-11% hoger (P = 0,06) bij varkens die werden gevoerd met S-Pro™, vismeel en S-Pro™ + vismeel dan bij varkens die werden gevoerd met soja-eiwitconcentraat. Er zijn geen verschillen waargenomen in de ontlasting.