De lange hete zomer gaat langzaamaan over in een zwoele nazomer. De laatste twee maanden zijn alle records gebroken op het gebied van droogte, temperaturen en uren zonneschijn. Dit heeft gevolgen voor alle sectoren. De ene sector profiteert hiervan terwijl de andere sector er juist schade aan ondervindt. Zo zijn er hogere omzetten bij de horeca, lagere opbrengsten van gewassen en de prijzen van grondstoffen reageren hier op. Dit geeft een levendige handel.

Nu de vakantieperiode op zijn eind loopt komt het “normale” leven weer op gang. Onderzoeken worden opgepakt, afspraken gemaakt en de voorbereidingen voor o.a. beurzen zijn weer in volle gang. De veranderingen gaan snel: zo moeten de maximum gehalten zink en koper in voer verder omlaag en dit geeft weer de uitdaging tot het maken van een gebalanceerd voer voor nutritionisten. Daarnaast worden steeds hogere eisen gesteld aan de kwaliteit van grondstoffen (o.a. microbiologisch: bacteriën, schimmels en de bijbehorende toxinen).

Voor E.F.S. volop kansen om hierop in te spelen.

Wij houden u op de hoogte van de komende ontwikkelingen. Onze Nieuwsbrief geeft alvast een mooie impressie.

Veel leesplezier,

Bert van Bremen