De zomermaanden zijn tijden voor reces en bezinning. Na het opladen van de batterij kunnen we met frisse ideeën starten en deze uitwerken.

De agrarische industrie staat in Nederland onder druk en de publieke opinie is niet altijd positief over onze sector. De samenleving verandert continu en aan ons de taak om daar zo goed mogelijk op in te spelen. Zo lijkt het alsof er meer vegetariërs/niet-vleeseters bij komen. In aantallen neemt dit zeker toe maar in percentage is de stijging miniem. Het totale percentage dat (vrijwel) nooit vlees eet schommelt al jaren rond de 4% (Vegetariërs Bond, 2018). Het verschil is echter dat er meer publiciteit is gekomen en zo de gedachte gecreëerd is dat er veel meer mensen vegetariër zouden zijn. De consument wil een beleving en daarom kunnen we ons beter richten op de overige 96% en een positief beeld naar buiten brengen van onze sector. Tegenslagen worden uitdagingen en moeilijkheden worden kansen. Door in te spelen op trends en dit vervolgens naar buiten te brengen kunnen we de mindsetting van de consument proberen te beïnvloeden.

Momenteel is circulaire economie hot. Iedereen praat erover terwijl bij het grote publiek onbekend is dat de veevoedersector één grote circulaire economie is. Dit zouden we in de media goed kunnen uitnutten. Een mooie taak voor o.a. belangenverenigingen om daar continue aandacht aan te geven en zo een positieve mindset te creëren waarvan de hele sector profiteert.

Agrarisch Nederland is volop in beweging en kansen te over voor wie ze wil zien.
In deze nieuwsbrief de laatste ontwikkelingen en wetenswaardigheden van E.F.S.

Veel leesplezier.

Bert van Bremen