Per 1 maart heeft E.F.S. twee nieuwe producten ter verbetering van de diergezondheid in het portfolio.

Reden hiervoor is dat het antibioticagebruik in de EU verlaagd moet worden. De laatste jaren is het gebruik per saldo al drastisch verminderd. De mengvoersector kan hierin een ondersteunende rol spelen door de inzet van gezondheidsbevorderende en aanvullende voedermiddelen zoals prebiotica’s. E.F.S. draagt hieraan bij middels de inzet van de haar nieuwe fytogene producten Dysantic® en Herbanoplex™.

Ontwikkeling

Herbanoplex™ en Dysantic® zijn ontwikkeld door het testen van verscheidene fytogene producten en combinaties hiervan. Middels o.a. de MRC methode is in vitro bepaald welke combinaties een remmende werking hebben op Brachyspira en Clostridium Perfringens. Daarnaast is ook bepaald of de combinaties geen invloed hebben op lactobacillen en bifidobacteriën.

Voor toepassing in het mengvoerbedrijf worden de producten geëxtraheerd en gedroogd via een speciale methode. Daarnaast wordt elke batch geanalyseerd op de juiste effectiviteit. Hierdoor heeft u als klant altijd de garantie van een constant kwaliteitsproduct.

Hittestabiliteit

Zowel Dysantic® als Herbanoplex™ zijn getest op persstabiliteit en hittestabiliteit. Hieruit blijkt dat bij een verhitting van 10 minuten tot 90 °C Dysantic® geen effectiviteitsverlies kent. Bij Herbanoplex™ treedt bij een verhitting van 5 minuten tot 105 °C geen verlies van effectiviteit op. Hierdoor zijn beide producten zeer geschikt voor verwerking in uw voer.

Herbanoplex™

Herbanoplex™ is ontwikkeld om een rol te kunnen spelen in de reductie van het antibiotica gebruik bij pluimvee.

Dit fytogene mengsel is in staat het metabolisme van pathogenen zoals Clostridium Perfringens en Clostridium Rectum te verstoren waardoor deze afsterven. Zo verbeteren de technische resultaten/prestaties van pluimvee in de stal.

In de praktijk

Herbanoplex™ heeft goede praktijkresultaten laten zien bij vleeskuikens en leghennen en wordt al veelvuldig ingezet in Oost-Europese en Zuid-Amerikaanse landen. Onderzoeken laten zien dat het gebruik van Herbanoplex™, t.o.v. in deze landen toegelaten antibacteriële middelen, betere resultaten geeft.

Uit de resultaten komt onder andere naar voren dat de groei en de villilengte bij vleeskuikens toenemen en het sterftepercentage en de voederconversie dalen. Bij leghennen stijgen het legpercentage en eigewicht.

Herbanoplex™ is in elke levensfase van het kuiken en de kip inzetbaar.

Dosering

De adviesdosering voor Herbanoplex™ is 1 kg tot maximaal 4 kg per ton voer.

Interesse? Neem contact op met het E.F.S.-Team!

Dysantic®

Dysantic® is speciaal ontwikkeld om het antibiotica gebruik bij varkens te reduceren. Het speciale mengsel is in staat om pathogene bacteriën in het dier af te doden en de technische resultaten/prestaties te verbeteren.

Dysantic® is onder andere effectief tegen Brachyspira Hyodysenteriae en Hilosicoli, Staphylococcus Aureus, Pseudomonas en E. Coli.

In de praktijk

Dysantic® wordt veelvuldig ingezet in Aziatische en ZuidAmerikaanse landen. Hierdoor heeft Dysantic® zich in de praktijk al bewezen!

Er zijn verschillende effecten waargenomen; hogere groei, lager sterftepercentage, lager medicatiegebruik, verbetering van de karkaskwaliteit en een lagere voederconversie. Daarnaast werden in testen t.o.v. controlevoeders met standaard antibacteriële middelen, zoals antibiotica, vergeleken. In alle testen werden vele positieve resultaten gemeten.

Dysantic® is tijdens de gehele levenscyclus van het varken inzetbaar.

Dosering

De adviesdosering voor Dysantic® is 1 kg tot maximaal 3 kg per ton voer.

Interesse? Neem contact op met het E.F.S.-Team!