Nederland loopt voorop in de verlaging van het antibioticagebruik in de diervoedersector.

In 2022 treedt de nieuwe EU-richtlijn 2019/6 in werking. Hierin is opgenomen dat de EU niet langer preventief antibiotica zal inzetten. Het laatste decennium heeft de Nederlandse veehouderij al aangetoond met een veel lager antibioticagebruik goede successen te behalen op het gebied van dierlijke productie.

E.F.S. wil voorop lopen en bijdragen aan een antibioticareductie. Wij dragen dan ook breed uit dat het gebruik van alternatieven en natuurlijke producten een goede bijdrage kan zijn wat betreft de beoogde antibioticareductie in Europa.

In samenwerking met Dr. Bata Ltd heeft E.F.S. de producten Dysantic® en Herbanoplex™ gelanceerd in de Benelux en Duitsland.

Dysantic®

Dysantic® is speciaal ontwikkeld voor varkens en bevat fytogene ingrediënten die de darmflora ondersteunen en de weerstand tegen ongunstige bacteriën verhoogt. Hierdoor ontstaat een goede balans in de darm en blijft het varken gezond.

De ingrediënten van Dysantic® hebben bewezen dat deze zeer sterke antibacteriële eigenschappen hebben en selectief werken. Zo hebben de ingrediënten geen invloed op de goede darmbacteriën en al bij een lage dosering bij kan dragen aan de prestaties van het varken.

Onderzoek Dysantic®

In het najaar van 2019 is in Hongarije een onderzoek met Dysantic® uitgevoerd. Het doel van dit onderzoek was het meten van de effecten van Dysantic® op de productieparameters van vleesvarkens. Hierbij is een groep van 200 varkens (Large white x Landrace x Pietrain) opgedeeld in een proefgroep (100 varkens) en een controle groep (100 varkens). Aan het voer van de proefgroep werd 1 kg Dysantic® per ton toegevoegd.

In onderstaande tabel worden de resultaten weergegeven.

Parameters Controle Dysantic® groep
Start gewicht (kg) 35.4 34.7
Eind gewicht (kg) 105.6 107.4
Groei (kg) 70.2 72.6
Gemiddelde groei/dag (g) 889 919.1
Totale voeropname 0-48 (kg) 86.8 86.9
Voeropname 49-79 (kg) 105.3 106.5
VC 2.83 2.7

Tabel 1. Gemiddelde parameters per varken

De gemiddelde groei per dag en de totale groei zijn significant hoger met 3,4% in de Dysantic® groep. De sterfte was 1% in de Dysantic groep en 3% in de controlegroep. De voederconversie was na corrigeren met het sterftecijfer, significant lager in de Dysantic® groep, namelijk 4,7%.

Geconcludeerd mag worden dat de (groei-)prestaties bij varkens gevoerd met Dysantic® significant verbeteren in een milieu met lage pathogeneciteit.

E.F.S. is ervan overtuigd dat Dysantic® bijdraagt aan een stap vooruit in diergezondheid en duurzaamheid in de veehouderij.

Staat u al open voor het gebruik van fytogene producten? Enthousiast geworden? Neem contact op met het E.F.S.-Salesteam.