Einde van het formaldehyde tijdperk

Een special over decontaminatie. U weet allen over de situatie van formaldehyde. Geen additief, wel de toelating voor het bestendig maken van grondstoffen. In deze nieuwsbrief leest u de E.F.S. topics rondom deze situatie. Wat vindt u; Emotie of wetenschap?

Met het naderende einde van het formaldehyde-tijdperk, is de noodzaak voor een goed alternatief voor formaldehyde tegen ongewenste micro-organismen in grondstoffen en voeders, des te belangrijker geworden. E.F.S. heeft al ruim 20 jaar ervaring met het behandelen van voeders en grondstoffen tegen ongewenste micro-organismen. E.F.S. biedt u een alternatief dat de effectiviteit van formaldehyde nagenoeg evenaart. Enkele jaren van intensief onderzoek heeft geleid tot de ontwikkeling van het concept Bact-Aid™.

Bact-Aid™ is samengesteld uit o.a. mierenzuur, propionzuur en werkzame aromatische componenten. De uitgekiende combinatie zorgt voor een zeer sterke reductie van het aantal bacteriën en geeft een langdurige bescherming van grondstoffen/voeders.

E.F.S. ontwikkelt voor het concept Bact-Aid™ de benodigde doseerapparatuur. Deze wordt in samenwerking met u geleverd en geïnstalleerd voor het optimale resultaat. Daarnaast kunnen wij uw medewerkers begeleiden en trainen om veilig en efficiënt te werken met Bact-Aid™.

Tijdlijn: Formaldehyde

Na het vervallen van de biocide richtlijn PT20 op 1 juli 2015 heeft de EU een beslissing over het gebruik van formaldehyde voor de inzet van bacteriologische controle uitgesteld. Dit onderwerp heeft verscheidene keren op de agenda van de EU commissie gestaan. Op 20 december 2017 heeft een tegenstemming over formaldehyde plaatsgevonden.

Ondanks het 2-voudige positieve advies van de EFSA om formaldehyde als additief toe te laten voor de bestrijding van bacteriën en met name Salmonella, heeft de EU-commissie besloten formaldehyde niet als additief toe te laten voor de diervoederindustrie. Onderstaand een citaat uit het artikel van het publicatieblad (7 februari 2018) van de Europese Unie.

Artikel 1 Publicatieblad van de Europese Unie
UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/183 VAN DE COMMISSIE van 7 februari 2018
Weigering van vergunning verlening
Voor formaldehyde als toevoegingsmiddel in diervoeding, behorende tot de categorie „technologische toevoegings­ middelen” en de functionele groepen „conserveermiddelen” en „hygiënebevorderingsmiddelen”, wordt geen vergunning verleend.”

Praktijk

Bact-Aid™ wordt in de praktijk reeds succesvol en veelvuldig toegepast. Het concept is inzetbaar bij o.a. diermeel, grondstoffen, voeders en specifieke reststromen. BactAid™ is inzetbaar voor reguliere en biologische toepassingen. Uit herhaaldelijk onderzoek en constante monitoring van de inzet van Bact-Aid™ in de praktijk, is gebleken dat Bact-Aid™ een innovatief en effectief alternatief is voor formaldehyde!

“Decontaminatie draait niet enkel om het toevoegen van een product zoals Bact-Aid™. Het is essentieel dat de juiste dosering en het doseringspunt bepaald worden en dat er een methode toegepast wordt die bij de gebruiker past. Daarom wordt altijd in samenspraak met de gebruiker het juiste concept bepaald.”

Achtergrond, Onderzoek & Praktijk

Bact-Aid™ is ontwikkeld om voeders en grondstoffen vrij te maken van ongewenste micro-organismen. Het inventieve mengsel met o.a. aromatische componenten kan de celwand van bacteriën penetreren waardoor deze onschadelijk gemaakt worden.

Decontaminatie op maat
E.F.S. is een flexibele organisatie die in staat is om op zeer uitlopende locaties grondstoffen en voeders te decontamineren. Dit kan middels ingebouwde/vaste installaties of met onze mobiele installatie op de gewenste locatie. Informeer bij ons naar de mogelijkheden! Zo speelt E.F.S. in op de ontwikkelingen in de markt!