Elke zomer hebben zeugen last van de oplopende temperatuur in de stal. Verlaagde voeropname, minder melk en verminderde vruchtbaarheid zijn vaak gehoorde gevolgen van hittestress.

Naast zeugen hebben ook vleeskuikens last van hittestress in de zomer. Verlaagde voeropname leidt direct tot lagere groei en vaak ook hogere voederconversie. Onderzoek toont aan dat bij toediening van Betaïne aan voer hittestress wordt beperkt. Dit komt door de osmoseregulerende werking van Betaïne. Deze werking maakt de dieren minder afhankelijk van het eigen inefficiënte vermogen om de waterbalans op peil te houden. Hierdoor is er dus minder energie voor onderhoud nodig en blijft er meer over voor groei en productie. In onderstaand figuur worden resultaten van een proef met vleeskuikens getoond. De vleeskuikens werden blootgesteld aan hoge omgevingstemperaturen (12 uur bij 24ºC, 3 uur stijgend van 24ºC tot 37ºC, 6 uur bij 37ºC, 3 uur dalend van 37ºC tot 24ºC). De kuikens werden gevoerd met hetzelfde voer, waarbij het enige verschil de hoeveelheid Betaïne was (resp. 0% (control), 0,05% en 0,10%).

Efecten van Betaine op vleeskuikens
Figuur 1. Effecten van Betaine op vleeskuikens

Onderzoek heeft aangetoond dat het opnemen van Betaïne in de voeding van kuikens besmet met Eimeria de schade aan ingewanden vermindert, zoals blijkt uit darmschade scores (Augustinus & Danforth, 1999). Deze vermindering in beschadigingen heeft nog een aantal andere voordelen. Een voorbeeld hiervan is de betere vertering van voedingstoffen. Het zal ook leiden tot een sterker darmpakket en daardoor bijdragen aan het verminderen van karkasbesmetting in het slachthuis als gevolg van darmbreuken. Verminderde coccidiose door het voeren van Betaïne leidt ertoe dat het risico op het ontwikkelen van necrotische enteritis (NE) wordt verlaagd, omdat de ontwikkeling van NE gekoppeld is aan de aanwezigheid van coccidioseschade (Elwinger et al., 1992).

Al geruime tijd is het product NUTRI-C® verkrijgbaar bij E.F.S.-Holland. NUTRI-C® is een uitgekiend mengsel van organische zuren verrijkt met natuurlijke Betaïne. De zorgvuldige selectie en monitoring van de grondstoffen waarborgt een constante en betrouwbare kwaliteit. NUTRI-C® is speciaal ontwikkeld voor varkens- en pluimveevoeders. Het bevat meer dan voldoende Betaïne om de toevoeging van choline chloride aan premix of mengvoer volledig te vervangen. De agressieve component choline chloride kan dan achterwege blijven waardoor de stabiliteit van de overige voedercomponenten aanmerkelijk verbetert. Betaïne verbetert, zoals hierboven aangegeven de de energiehuishouding, en tevens de werking van de lever met als gevolg een betere voerbenutting, snellere groei en eerder conditieherstel. Daarnaast verhoogt Betaïne in het rantsoen van slachtkuikens het borstvlees aandeel van de af te leveren dieren.

Nu de zomer voor de deur staat wilt u wellicht meer informatie over het beperken van hittestress middels NUTRI-C®. Neemt u dan gerust contact op met E.F.S.-Holland.