Nieuw onderzoek in Duitsland toont aan dat door het gebruik van RPC koper de gehalten koper in biggenvoeders omlaag kan.

De RPC’s zijn microgeëncapsuleerde sporenelementen welke speciaal zijn ontwikkeld om de absorptie in het dier te verhogen, dit als antwoord op de nieuwe Europese wetgeving.

In dit onderzoek is gekeken naar de groei en voeropname van meer dan 1500 biggen (Danbred x Piétrain). De biggen zijn gespeend bij een gemiddelde leeftijd van 26 dagen en werden verdeeld over twee groepen. Groep 1 ontving standaard kopersulfaat en groep 2 ontving de RPC koper. Na 50 dagen werd het gewicht opnieuw bepaald en geconcludeerd mag worden dat er geen significant verschil was in de technische resultaten tussen beide groepen.

In dit onderzoek werd ook de controlegroep gevoerd beneden de wettelijke maximale normen (150 mg/kg tot 4 weken na spenen en 100 mg/kg tot 8 weken na spenen, EU verordening 2018/1039). De reductie van het kopergehalte in dit onderzoek was 45% in de eerste voerfase en 38% in de tweede. Door de nagenoeg gelijke groei en voeropname mag geconcludeerd worden dat de kopergehalten in het biggenvoer met RPC koper wel 55% en 50% gereduceerd kunnen worden ten opzichte van de wettelijke norm.

Cu fase 1 Cu fase 2 Gewicht dag 1* (kg) Gewicht dag 49* (kg) Groei (g/d) Voeropname (g/d) Voeder-Conversie Uitval (%)
C-Cu 135 ppm 80 ppm 6.4 28.9 454 659 1.44 0.4
RPC-Cu 70 ppm 50 ppm 6.5 28.8 451 656 1.44 0.8

Tabel 1. Resultaten RPC koper vs. kopersulfaat