Uit recent onderzoek van Agrana uitgevoerd in Thailand, blijkt dat ActiBeet® naast de welbekende werkzaamheid als methyldonor en osmolyt ook in staat is in vleeskuikens het aandeel borstvlees te vergroten en het abdominaal vet te verlagen. Daarnaast toonde dit onderzoek aan dat ActiBeet® in vleeskuikens de darmgezondheid en strooiselscore verbetert. Dit resulteert in een economisch voordeel en een hoger dierenwelzijn. Dit onderzoek had vijf proefgroepen: positieve controle, negatieve controle (NC: LOW ME) en drie groepen (NC) met de volgende componenten; ActiBeet® liquid 40% (T3), 96% anhydrate kristallijne betaïne (T4) en choline chloride (T5).

Bijgevoegde grafiek toont de verschillende vochtgehalten in de mest en de mestscore (1 goed; licht bruin en voornamelijk droog, 2 fair; bruin, vochtig, 3 slecht; donker bruin en nat) van de uitgevoerde proef.

Resultaten onderzoek
Figuur 1. Resultaten onderzoek