E.F.S. draagt de filosofie uit dat de natuur voor alles een oplossing heeft.

Mycotoxinen zijn een onderdeel van een natuurlijk proces en wat blijkt; mycotoxinen zijn ook gemaskeerd aanwezig in gewassen, voedingsmiddelen en voeders. Wellicht heeft u de term ‘masked mycotoxins’ al eens gehoord. E.F.S. legt het graag aan u uit.

Naast de al veel geanalyseerde mycotoxinen zoals AFLA, DON en ZEA zijn er ook gemaskeerde mycotoxinen. Dit zijn mycotoxinen die door de plant, ter zelfbescherming, omgezet/gedetoxificeerd worden. Hierbij bindt een plant bijvoorbeeld een suikergroep aan een mycotoxine. Bij veldschimmels vindt mycotoxinen vorming al tijdens de groei van het gewas plaats en de plant tracht zich hier tegen te beschermen. Mycotoxinen afkomstig van de Fusarium schimmel zijn het meest gevoelig voor omzetting tot ‘masked mycotoxins’, omdat dit een veldschimmel is.

Voorbeelden van gemaskeerde mycotoxinen zijn DON-3-Glc (deoxynivalenol-3-glucoside) welke gevormd wordt uit DON en een tweede voorbeeld is de vorming van ZEA-14-Glc (zearalenone-14glucoside) uit ZEA. Laboratoria zijn nog niet in staat om alle (gemaskeerde) mycotoxinen te analyseren. Sommige ‘masked mycotoxins’ kunnen al wel worden geanalyseerd, de term ‘masked’ is hier dan niet meer op zijn plaats. Bij de meeste geïdentificeerde gemaskeerde mycotoxinen, blijkt het actieve deel van de mycotoxinen intact te zijn. Dit actieve deel veroorzaakt de nadelige en schadelijke effecten van de mycotoxinen in mens en dier. Tox-Aid® maakt het actieve deel van mycotoxinen onschadelijk en is daardoor dus ook werkzaam tegen gemaskeerde mycotoxinen.

Wel blijkt dat sommige gemaskeerde mycotoxinen minder krachtig zijn dan de niet gebonden mycotoxinen, omdat de groeiende plant al gestart was met het detoxificeren van de mycotoxinen. Het komt ook voor dat gemaskeerde mycotoxinen door omzetting juist schadelijker zijn dan de originele mycotoxinen. Naast deze nadelige eigenschappen worden sommige gemaskeerde mycotoxinen in het lichaam weer omgezet tot de oorspronkelijke vorm, dit gebeurt voornamelijk door colon-bacteriën. Verdere onderzoeken moeten uitwijzen welk risico gemaskeerde mycotoxinen vormen voor de diergezondheid.

Tox-Aid® maakt ook de gemaskeerde mycotoxinen in uw voeders onschadelijk. Met Tox-Aid® worden door een combinatie van de juiste bentoniet, geïnactiveerde gisten en een mengsel van kruiden de negatieve gevolgen van (masked) mycotoxinen tegen gegaan.

Heeft u over dit bericht vragen. Neemt u dan gerust contact op met het E.F.S.-team.