Builenbrand in snijmaïs en het gevaar voor de diergezondheid

Momenteel wordt veel builenbrand (veldschimmel) waargenomen op maïsvelden als…