Builenbrand in snijmaïs en het gevaar voor de diergezondheid

Momenteel wordt veel builenbrand (veldschimmel) waargenomen op maïsvelden als…

Mycotoxinen

Vandaag de dag kan men de groei van bacteriën en schimmels goed monitoren, maar…