Graanoogst 2020

Het oogstseizoen is na een goede start eind juli nog volop aan de gang. Na een…

Builenbrand in snijmaïs en het gevaar voor de diergezondheid

Momenteel wordt veel builenbrand (veldschimmel) waargenomen op maïsvelden als…