Graanoogst 2020

Het oogstseizoen is na een goede start eind juli nog volop aan de gang. Na een…

Builenbrand in snijmaïs en het gevaar voor de diergezondheid

Momenteel wordt veel builenbrand (veldschimmel) waargenomen op maïsvelden als…

Tox-Aid®: ook deactivatie Fumonisine en Ochratoxine

Tox-aid® is een natuurlijke oplossing voor het deactiveren van mycotoxinen. Middels…

Mycotoxinen

Vandaag de dag kan men de groei van bacteriën en schimmels goed monitoren, maar…