1996-2021: 25 jaar E.F.S.

In de vorige nieuwsbrief is dit onderwerp ook aan bod gekomen, maar het is waard om…

Een jaar na de ban

Een jaar na de ban op het gebruik van formaldehyde voor de bacteriologische…

Formaldehyde en Bact-Aid™

Met het naderende einde van het formaldehyde-tijdperk, is de noodzaak voor een goed…

EFSA: Geen verhoogd risico consument door formaldehyde gebruik in diervoeder

In Februari 2014 heeft de EFSA een publicatie uitgebracht over de toepassing van…