1996-2021: 25 jaar E.F.S.

In de vorige nieuwsbrief is dit onderwerp ook aan bod gekomen, maar het is waard om…