21 maart 2022, een gedenkwaardig moment om een begin te maken met deze intro.
Normaal luidt 21 maart het begin van de lente in en met het opheffen van allerlei restricties zouden we weer richting een normaal leven gaan.

Echter geen 3 maanden geleden berichtten wij over een chaotische markt, niet wetende dat wij nu, eind maart, in een chaotische wereld zouden leven. Onze gedachten gaan uit naar de miljoenen mensen die lijden onder de gevaarlijke, dogmatische grillen van één man die de hele wereld betrekt in zijn machtspelletjes. Wij hopen dat aan deze oorlog snel een einde komt. Oorlog kent alleen verliezers.
Naast de humanitaire ramp die zich in Oekraïne voltrekt heeft dit ook een direct effect op onze sector. Oekraïne is één van de grootste graanproducenten en een zeer belangrijke leverancier van grondstoffen. Handel met de betrokken landen ligt nagenoeg stil en aan prijsstijgingen lijken geen eind te komen.
Op alle mogelijk manieren wordt er geschoven met voorraden en af- en aanvoer om de productie van het veevoer te kunnen garanderen.
In deze tijden is het belangrijk dat er goed wordt samengewerkt om de effecten van dit alles zoveel mogelijk onder controle te houden. A wake-up call voor heel Europa!
In onze landen beginnen nu ook de consumenten dit te merken doordat de eerste levensbehoeften komende tijd een groter deel van het besteedbare gezinsbudget wegnemen. Tijd om te bezinnen waaraan het beschikbare geld moet worden uitgeven en te beseffen en te waarderen wat men heeft.
Ik sluit af met de wens dat deze lente ook de nodige zonneschijn zal brengen voor iedereen die lijdt onder de terreur van een ander en dat de volgende nieuwsbrief een zonniger beeld kan schetsen.

Bert van Bremen