E.F.S. heeft kort geleden een in vitro studie laten uitvoeren met de door E.F.S. zelf ontwikkelde mycotoxinen deactivator Tox-Aid®. Hierin werd de deactivatiecapaciteit van Tox-Aid® en 3 andere gerenommeerde mycotoxinen deactivatoren/binders op DON en ZEA bij varkens en pluimvee gemeten. In vergelijking tot de gerenommeerde concurrentieproducten liet Tox-Aid® een significant betere werking zien. De decontaminatiecapaciteit van DON en ZEA was bij Tox-Aid® 15-18 % hoger dan bij de andere producten. Het onderzoek toont aan dat ons product Tox-Aid® in staat is om de mycotoxinen DON en ZEA grotendeels te deactiveren en levert daarmee een cruciale bijdrage aan de gezondheid en de vruchtbaarheid van het dier.

Tox-Aid® is een zeer effectief product en prijstechnisch erg interessant.

Wilt u meer informatie over dit onderzoek? Neem dan contact op met het E.F.S.-Team.