Verordening (EU) 2022/415 is onlangs in werking getreden. In deze verordening worden de vernieuwde vergunningen voor verschillende organische zuren gepubliceerd. Voor bedrijven die producten met zulke ingrediënten binnen de diervoedingssector leveren, heeft dit verstrekkende gevolgen.

De belangrijkste daarvan zijn:

  • Verplichte vermelding van de inhoud, met zowel naam als toegevoegde hoeveelheid, op het etiket
  • Verplichte waarschuwing op het etiket voor gelijktijdig gebruik van verschillende organische zuren of zouten
  • Beperkingen van het gebruik tot bepaalde diersoorten

Deze verordening voorziet in de volgende overgangsmaatregelen:

  1. Toevoegingsmiddelen en de voormengsels die deze toevoegingsmiddelen bevatten en die vóór 3 oktober 2022 zijn geëtiketteerd overeenkomstig de voorschriften die vóór 3 april 2022 van toepassing waren, mogen verder in de handel worden gebracht en worden gebruikt totdat de bestaande voorraden zijn uitgeput.
  2. Mengvoeders en voedermiddelen die toevoegingsmiddelen bevatten die vóór 3 april 2023 zijn geproduceerd en geëtiketteerd overeenkomstig de voorschriften die vóór 3 april 2022 van toepassing waren, mogen verder in de handel worden gebracht en worden gebruikt totdat de bestaande voorraden zijn uitgeput, wanneer zij bestemd zijn voor voedselproducerende dieren.
  3. Mengvoeders en voedermiddelen die toevoegingsmiddelen bevatten die vóór 3 april 2024 zijn geproduceerd en geëtiketteerd overeenkomstig de voorschriften die vóór 3 april 2022 van toepassing waren, mogen verder in de handel worden gebracht en worden gebruikt totdat de bestaande voorraden zijn uitgeput, wanneer zij bestemd zijn voor niet-voedselproducerende dieren.

De verbeterde transparantie richting eindgebruikers brengt nieuwe uitdagingen met zich mee voor leveranciers die hun intellectuele eigendom willen beschermen. Hoe kunnen ze hun zorgvuldig ontwikkelde kostbare mengsels van organische zuren beschermen als ze alles op de verpakking moeten vermelden? En geldt deze verplichte vermelding van de inhoud alleen voor voormengsels of ook voor eindproducten?

Dit is absoluut een uitdaging voor de toekomst.

Myles van Heerden