Het oogstseizoen is na een goede start eind juli nog volop aan de gang. Na een kwakkelzomer (welke reeds gevolgd werd door een extreme hittegolf) en een droog voorjaar waren de prognoses voor de oogst niet anders dan positief.

Het International Grains Council (IGC) verwacht in 2020/2021 een totale graanoogst van 2.225 m/ton door lagere opbrengsten in de VS, Rusland en EU. De humane consumptie blijft naar verwachting gelijk en de vraag uit de mengvoersector zal waarschijnlijk lager zijn. Een tekort op de wereldmarkt zal hierdoor niet ontstaan.

De tarwenoteringen vertoonden tot juli door de mondiale onzekerheden een stijgende tendens om vervolgens met ruim €20,- per 100 kg te dalen. Dit lijkt zich enigszins te herstellen met een lichte stijging begin augustus, maar zeggen deze prijzen iets over de kwaliteit en kwantiteit van de oogsten? Of zijn het reacties op de huidige crisis?

Mycotoxinen

Verschillende bronnen meldden begin augustus een verhoogde kans op DON in maïs en tarwe met gehalten boven de 150 ppb in Europa. Daarnaast heeft maïs een verhoogde kans op de aanwezigheid van mycotoxinen FUM en ZEA. Deze voorspelling is gebaseerd op de weersomstandigheden en voorspellingen van augustus. De mycotoxinengehalten zullen in wintertarwe hoger uitvallen dan de zomertarwe door de koude en natte weersomstandigheden eind juli. Daarnaast is een juiste opslag zeer belangrijk ter voorkoming van de vorming mycotoxinen. Bij een te hoog vochtgehalte en een hoge temperatuur kunnen opslagschimmels ontstaan en daarmee stijgt het gehalte mycotoxinen in granen.

Het belang van mycotoxinenpreventie en bestrijding

Mycotoxinen zijn toxische metabolen van schimmels, er zijn meer dan 400 verschillende mycotoxinen en bij de aanwezigheid van hogere gehalten of bepaalde combinaties mycotoxinen zijn deze schadelijk voor het dier.

Zo is bijvoorbeeld bekend dat ZEA bij lage gehalten al invloed kan hebben op de vruchtbaarheid, veroorzaakt Ochratoxine vaak lever- en niernecrose en vindt er continue monitoring plaats van Aflatoxine B1 bij melkvee door de carcinogeniteit van deze mycotoxine.

Het is niet mogelijk om gewassen te telen die 100% vrij zijn van mycotoxinen, doordat dit door vele externe factoren beïnvloed wordt zoals de weersomstandigheden en de oogstomstandigheden. Door de vele nadelige gezondheidseffecten is het belangrijk om een dier en daarmee de mens te beschermen tegen de nadelige gevolgen van mycotoxinen. E.F.S. heeft daarvoor het product Tox-Aid® ontwikkeld. Tox-Aid® werkt middels een drietrapswerking waarbij mycotoxinen worden gedeactiveerd middels een enzymatische werking, daarnaast worden de mycotoxinen gebonden middels verschillende kleimineralen en worden de lever en de weerstand van het dier ondersteund door een speciaal mengsel van kruiden.

Wilt u meer weten? Contacteer ons!