Van 6 tot 8 april bezochten we de door GMP+ georganiseerde Feed Safety Summit in Berlijn. Een groot aantal deelnemers uit de hele wereld discussieerden over de nieuwste inzichten en ontwikkelingen op voedselveiligheidsgebied.

Het wordt een hele uitdaging om in 2050 voldoende gezond voedsel te produceren voor 10 miljard mensen. Een optimale mix van plantaardig en dierlijk eiwit is de beste keuze voor een efficiënte en duurzame productie van voldoende voedsel. Nieuwe eiwitbronnen als insecteneiwit en PAP (processed animal protein) zullen ook in Europa hun weg gaan vinden.

Naast eisen op het gebied van voedselveiligheid komt het accent meer en meer te liggen op eisen t.a.v. van duurzaamheid en klimaatneutrale productie van voedsel. Met name de supermarkten willen dit steeds dwingender voorschrijven. In de borging van deze duurzaamheidseisen kan GMP+ een leidende rol spelen. Hierbij zullen nieuwe methoden als remote auditing en blockchain technologie geïmplementeerd worden.

Samenvattend kan gesteld worden dat de vertegenwoordigers van de diervoedersector in een open discussie en een goede sfeer kennis hebben uitgewisseld om de voedselveiligheid en een duurzame voedselproductie voor de toekomst veilig te stellen.