Brocacel® is een geïnactiveerde gistcultuur (Saccharomyces Cerevisiae) met een hoog gehalte aan metabolieten, zoals vitaminen, isozuren, enzymen en aminozuren. Brocacel® is geschikt voor alle soorten diervoeders en wordt toegevoegd door de hoge nutritionele waarde en het profylactische effect. Brocacel® is in deze proef ingezet om het effect te onderzoeken op de prestaties van gespeende biggen.

88 gespeende biggen kregen een controlevoer en 87 gespeende biggen kregen hetzelfde voer waar Brocacel® (0,5%) aan toegevoegd werd. Tijdens de proef werden de voeropname en het gewicht gemeten. De voederconversie was gedurende de 51 dagen gemiddeld lager in de proefgroep vergeleken met de controlegroep (1,72 voor de proefgroep en 1,76 voor de controlegroep). Vooral in de eerste week na spenen was er een groot verschil in voederconversie tussen de proefgroep en de controlegroep.

De groep gespeende biggen gevoerd met de toevoeging van Brocacel® had een hogere groei en een lagere gemiddelde voederconversie.

Results trial
Figuur 1. Proefresultaten (bron: Hochschule Osnabrück)