Het portfolio van E.F.S. kan opgesplitst worden in gezondheidsbevorderende producten en decontaminerende producten. Vaak ontvangen wij de vraag wat decontaminatie precies inhoudt. Via deze nieuwsbrief hopen wij u middels een interview meer inzicht te geven op wat wij, als E.F.S., u kunnen bieden op het gebied van decontaminatie. In dit interview nemen onze technische specialisten Glenn Waller en Harry van Ewijk het woord.

Glenn (63 jaar) werkt al ruim 20 jaar samen met E.F.S. op het gebied van decontaminatie en Harry (50 jaar) is 3 jaar werkzaam voor E.F.S. Samen vormen zij het technische hart van E.F.S. en zorgen zij voor de ontwikkeling en flexibiliteit van de EFS-01 (hierover later meer).

Welke diensten levert E.F.S.?

Harry: ‘E.F.S. levert drie diensten op het gebied van decontaminatie:

  1. EFS-01: de mobiele (on-site) installatie, ofwel decontaminatie op locatie. Hiermee kan E.F.S. met een grote flexibiliteit producten op verschillend terrein behandelen tegen ongewenste micro-organismen.
  2. Permanente doseerinstallatie voor vloeistoffen: op een afgesproken plaats wordt een vaste installatie ingebouwd bij de klant. Hiermee worden ongewenste micro-organismen in de fabriek bestreden, geïnstalleerd naar de wens van de klant.
  3. Advies: hierbij brengen wij een bezoek op locatie en kunnen wij een survey uitvoeren. Vervolgens geven wij advies over eventuele knelpunten op uw locatie.

Alle bovengenoemde behandelingen kunnen wij ook voor biologische grondstoffen uitvoeren. De dosering wordt bepaald door middel van in-house testen per grondstof.’

Levert E.F.S. dan ook advies?

Glenn: ‘Uit ervaring weten wij waar de knelpunten op een bedrijf kunnen zitten, waardoor er vaker een ongewenst micro-organisme gevonden wordt in een grondstof. Door samen met een klant of geïnteresseerde een fabriek of opslaglocatie te inspecteren, kunnen al snel enkele knelpunten zichtbaar gemaakt worden. Hiermee hopen wij iemand verder vooruit te kunnen helpen op het gebied van microbiologische controle.’

Met welke producten werkt E.F.S.?

Glenn: ‘E.F.S. heeft in haar portfolio twee lijnen voor decontaminatie, namelijk Stabilacid™ en Bact-Aid™. Beide producten zijn beschikbaar in een droge en vloeibare vorm. Alle E.F.S. producten zijn toegelaten voor het gebruik in diervoeding.’

Harry: ‘De producten zijn ontwikkeld om een zo breed mogelijk spectrum aan bacteriën, waaronder Salmonella en Entero’s, te bestrijden en daarbij is ook rekening gehouden met het te behandelen product. Wij behandelen zowel producten van dierlijke oorsprong als plantaardige oorsprong, want in beide soorten producten kunnen ongewenste micro-organismen voorkomen.’

Wat is het verschil tussen de EFS-01 en een vaste installatie voor de klant?

Harry: ‘De EFS-01 is een mobiele installatie waarbij wij éénmalig een behandeling uitvoeren op een aanwezige grondstof (bijvoorbeeld tarwe of raapzaad) op de gewenste locatie. Deze service wordt door ons uitgevoerd en daarnaast zijn ook de analyses, van het product vóór en ná de behandeling, inbegrepen. De klant stelt ons de benodigde nutsvoorzieningen ter beschikking, als ook een heftruck, laadschop en personeel.’

Glenn: ‘Met een vaste installatie ligt dit anders. Dit betreft een langetermijnsamenwerking. Door middel van een afspraak en een survey wordt een voorstel uitgewerkt. Bij akkoord wordt de installatie zo snel mogelijk ingebouwd en opgeleverd in de fabriek. Dit gehele traject duurt gemiddeld 8 weken.
Als de installatie loopt en juist is afgesteld, wordt meermaals per jaar het systeem gecontroleerd en onderhouden. Frequentie van onderhoud is afhankelijk van het verbruik en de grondstof en wordt in overleg met de klant bepaald.’

E.F.S. verzorgt bij de klant ook trainingen voor de medewerkers in de fabriek, dit om ervoor te zorgen dat iedereen op een veilige manier met alle producten kan werken.

E.F.S. levert kennis en producten voor decontaminatie om daarmee grondstoffen en diervoeders vrij te houden van ongewenste micro-organismen. Hierdoor wordt door E.F.S. een hoge toegevoegde waarde voor de productie van veilige grondstoffen en diervoeders aan de diervoedersector geleverd.

Meer weten of een offerte opvragen? Neem vrijblijvend met ons contact op!